Seelilie Seirocrinus subangularis auf Treibholz

   Captorhinus
   aus dem unteren Perm
   Oklahoma USA

 

Seelilie Seirocrinus subangularis auf Treibholz

Seelilie Seirocrinus subangularis auf Treibholz

Captorhinus

 

Seelilie Seirocrinus subangularis auf Treibholz

 

Konzept + Realisierung    Frank Hoppe    www.frank-hoppe.com

 

 

Seelilie Seirocrinus subangularis auf Treibholz

 

  

 

 

 

Seelilie Seirocrinus subangularis auf Treibholz

Seelilie Seirocrinus subangularis auf Treibholz